Þjónusta

Sjúkraþjálfun

Sjúkraþjálfarar stuðla að auknum lífsgæðum fólks með því að huga að líkamlegri, huglægri, tilfinningalegri og félagslegri vellíðan. Þeir starfa innan heilbrigðisgeirans við heilsueflingu, forvarnir, meðferð, þjálfun og endurhæfingu.

Við leggjum mikla áherslu á að hugað sé að mörgum þáttum þegar kemur að því að bæta líkamlega og andlega heilsu.

Sjúkraþjálfun er niðurgreidd af Tryggingarstofnun og flest stéttarfélög taka einnig þátt í kostnaði.

Sjá nánar…

Kírópraktor

Kírópraktorar meta líkamann sem eina heild þar sem líkamlegt og andlegt ástand haldast í hendur. Sérstök áhersla kírópraktora er á stoðkerfi líkamans og taugakerfið en hryggurinn ver mænuna og taugaræturnar fyrir hnjaski. Í upphafstíma er farið vel yfir sögu einstaklingsins, og hryggurinn skoðaður auk útlima þegar við á. Þannig getur kírópraktorinn metið hver rót vandans er og setur upp einstaklingsmiðað meðferðarplan út frá því.

Sjá nánar…

Melting og næring 

Ef þú upplifir óþol, útþanin maga, uppþembu, harðlífi, niðurgang, exem, kláða, orkuleysi, minnisleysi eða málstol þá er nauðsynlegt að skoða betur orsökina.
Ef þú átt erfitt með að léttast eða vantar aðstoð við val á réttu mataræði.

Sjá nánar…

Functional Medicine

FUNCTIONAL MEDICINE eða hagnýt læknisfræði eins og það kallast á íslensku er að margra mati framtíðin í heilbrigðisþjónustu. Functional medicine fræðin eru byggð á vísinlegum grunni og er markmiðið ávalt að finna rót veikindana en ekki einblína á að eltast við einkennin.

Sjá nánar…

Umhverfisveikindi-mygla-efnaóþol

CIRS MEÐFERÐARHÓPUR

Endurheimt Heilsumisðtöð er fyrsta og eina heilsumiðstöðin á Íslandi sem er starfrækt í umhverfisvottuðu húsnæðu. 

Skráning er hafin í CIRS hóp sem fer af stað í janúar. 

 

Sjá nánar…

Greining á líkamssamsetningu

Heilbrigt jafnvægi á milli vöðva og fitu er grundvöllur fyrir góðri heilsu og líðan á lífsleiðinni. Rannsóknir hafa sýnt að heilbrigð líkamssamsetning bætir árum við lífið og lífi við árin; minnkar t.d. líkur á hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki og sumum tegundum krabbameins, stuðlar að lægra insúlín viðnámi, eykur orku og bætir sjálfsmynd.

Sjá nánar…

Markþjálfun

Markþjálfun er viðurkennd framfaradrifin samtalsaðferð sem hefur það að markmiði að laða fram skýra sýn á viðfangsefni einstaklingsins með svörum eða lausnum sem hann kemur ekki auga á óstuddur en búa með honum sjálfum. 

Sjá nánar…

VACUMED®

Árangursrík meðferð til að auka blóðflæði og opna á sogæðakerfið.  

Sjá nánar…

BREEAM umhverfisvottun

Endurheimt Heilsumisðtöð er fyrsta og eina heilsumiðstöðin á Íslandi sem er starfrækt í umhverfisvottuðu húsnæðu. Við leggjum meðal annars áherslu á að lámarka ýmis konar mengun frá innanstokksmunum, við hugum vel að hljóðvist, loftgæðum og að lýsingu. Okkur er umhugað um heilsu viðskiptavina okkar og starfsfólks. Við viljum að allir geti leitað til okkar, ef þú ert með efnaóþol, eða ert að kljást við umhverfisveikindi þá getum við fullvissað þig um að þú ert í öruggu umhverfi hjá okkur.

Viðskiptavinir okkar

„Mög góð nálgun og skilningur. Góðar upplýsingar og hagnýtar. Góð hvatning og jákvæður stuðningur. Ávallt hægt að spyrja spurninga. Mikil og góð orka sem Linda gefur frá sér. Hlakka til að mæta í hvert skipti“

Sjá fleiri umsagnir…..

„Frábært námskeið sem hefur hjálpað mér mjög mikið. Gott fyrir alla sem eiga við orkuleysi og verki að stríða, einnig ef um svefnvandamál er að ræða. Besta námskeið sem ég hef farið á lengi“